Glasbruket

Skrufs Glasbruk är ett familjeägt bruk som ligger i Glasriket i Småland. Glasriket har hundraåriga traditioner och hit vallfärdar turister från hela världen för att titta på när det berömda svenska glaset skapas. Att hyttan är öppen för besökare året om är tradition sedan många år och en stor turistattraktion. Titta in du också!

vSjkjVxbqkAibkW6eW7pJGbvDOd2XXQnh5T183mB1Vc

Minst tre personer måste man vara när LifeStones glasformar skall gjutas. Alla har sin specialuppgift. Allt måste klaffa på sekunden. Att se en glasblåsarmästare i aktion är lite som att titta på en ljudlös balett. Obegripligt för en oinvigd – runt mästaren rör sig glasarbetare snabbt och målmedvetet, med exakta och måttfulla rörelser. Ingen pratar. Allt som hörs är dånet från ugnarna.

Hemligheten bakom tillverkningen är välbevarad – bara en person känner till alla delar av tekniken.

Glasmassan i de stora ugnarna är minst 1200 °C. Dygnet runt, den får aldrig svalna. Är temperaturen några grader fel går det inte att arbeta med glaset.

nWb0N-Ht3wuQXuTE9DnvxpyB-O88XKkK5ko0_Ch1BxE

Nu är vår glasavgjutning halvfärdig. Det tar 3 dagar innan den är så sval att den kan tas ur formen. Sedan ska den rensas, poleras, blästras och graveras. Utan Mästarnas händer och skicklighet skulle konstnärernas idéer stanna på papperet.

När vi får tillbaka avgjutningarna från glasgjuteriet tar vi vid och färdigställer konstverket.