Glassverket

Skrufs Glasbruk er et familieeid glassverk beliggende i Glasriket i Småland. Glasriket har hundreårige tradisjoner og hit valfarter turister fra hele verden for å se på når det berømte svenske glasset blir til. At glasshytten er åpen for besøkende er en mangeårig tradisjon og en stor turistattraksjon. Kikk innom du også!

vSjkjVxbqkAibkW6eW7pJGbvDOd2XXQnh5T183mB1Vc

Minst tre personer må til når LifeStones glassformer skal støpes. Alle har sin spesielle oppgave. Alt må klaffe på sekundet. Å se en glassblåsermester i arbeid kan sammenlignes med en lydløs ballett. Ubegripelig for en utenforstående – rundt mesteren svinser glassarbeiderne raskt og målbevisst, med nøyaktige og kontrollerte bevegelser. Ingen snakker. Alt som høres, er bulderet fra ovnene.

Hemmeligheten bak produksjonen er godt bevart – bare én person kjenner til alle deler av teknikken.

Glassmassen i de store ovnene holder minst 1200 °C døgnet rundt – den må aldri kjølne. Er temperaturen noen grader feil, er det ikke mulig å bearbeide glasset.

nWb0N-Ht3wuQXuTE9DnvxpyB-O88XKkK5ko0_Ch1BxE

Nå er glassavstøpningen halvferdig. Det tar tre dager før den er så kjølig at den kan tas ut av formen. Deretter skal den renses, poleres, sandblåses og graveres.